Bezoek deze dienst

Erediensten om 9:30 & 12:00 uur

De wekelijkse erediensten van de Stadskerk | VBG beginnen om 9:30 en 12:00 uur.
Op de meeste zondagen is er een avonddienst om 19:30 uur.

Spreker: Theo van den Heuvel
Serie: Zoek Gods hart, bouw Gods huis
Bijbelgedeelte: Handelingen 28:30-31 (Volharding)

In deze dienst is er ook speciaal aandacht voor deMuskathlon en een ieder die hieraan deelneemt.
Meer informatie hierover is tevinden op deze pagina.

Kinderprogramma: zie VBG Spring