Lees meer

Going Deeper

Going Deeper komt naar Groningen, met Kirk Bennet

‘Mijn huis moet een huis van gebed zijn’

Deze rake woorden sprak Jezus toen hij eens de handelaars uit de tempel joeg: ‘Laat mijn huis een huis van gebed zijn!’ Jezus verwees in dit moment naar de profetie van Jesaja (56:7), en liet daarmee zijn vurige ijver voor ‘Zijn huis’ zien. Tot op de dag van vandaag.

Wat betekent deze profetie voor de kerk vandaag? Wat is de kern van een huis van gebed en waarom zegt God dat Zijn huis zo genoemd zal worden?

De Going Deeper conferentie, van 2 t/m 6 oktober 2017, helpt je verder met antwoorden op deze vragen. Gedurende vijf inspirerende dagen is er gedegen onderwijs, onder anderen door Kirk Bennett, zijn er praktische workshops waaraan je kunt deelnemen en dat alles in combinatie met gezamenlijke tijden van aanbidding en gebed. Door alles heen ga je steeds meer ontdekken waarom God zo verlangt naar een rustplaats voor Zijn Aanwezigheid, een huis van gebed, ook in Groningen.

Tijdens de conferentie ligt het accent op twee dingen:

  • Zelf – persoonlijk – een gebedshuis zijn: zélf Jezus ontmoeten ‘in het verborgene’.
  • Samen als gemeente een gebedshuis zijn: gezámenlijk God ontmoeten in gebed en aanbidding, en anderen daarin voorgaan.

Het onderwijs zal je helpen om je persoonlijke relatie en gebedsleven met Jezus (meer) vorm te geven én gezamenlijk zullen we meer ontdekken over hoe je als groep, kring, aanbiddingsteam of kerk kunt groeien in het vormgeven van gezamenlijke tijden van aanbidding en gebed.

Kom en laat je verfrissen, bemoedigen en inspireren, om verder te reiken en dieper te gaan in wat God voor ons heeft!

Over Kirk Bennett

Kirk Bennett is senior leader, profetisch consulent en coach, en geestelijk directeur van 7Thunders Ministry. Hij is getrouwd met Dee en samen hebben ze kinderen en kleinkinderen. Hun hart ligt in het bemoedigen en bouwen van geestelijke gemeenschappen. Daarvoor reizen zij vanuit hun thuisbasis Kansas City met hun team de hele wereld over: om christenen te bemoedigen om hun plek in te nemen voor Gods aangezicht en daar voor Zijn troon hun stem te laten horen in gebed.

Overal waar Kirk komt, helpt hij mensen te ontdekken en mee te gaan in wat God aan het doen is in hun steden, kerken, en gebedshuizen, in meer dan 35 landen en 500 steden. Het mandaat van Kirks bediening ligt in deze overtuiging: ‘Breng uren door in Gods aanwezigheid, breng het Evangelie aan de armen, en breng een priesterschap van gelovigen voort in de generaties’.

Zo coacht Kirk verschillende ‘huizen van gebed’ en kerken in het opbouwen van een gebedsbeweging waarin Jezus Christus de leiding heeft en de glans van Zijn glorie schittert.
Kirk: “Wij zijn toegewijd aan het ontmoeten van God en aan persoonlijk en gezamenlijk gebed. Het is ons verlangen jou te helpen jouw roeping als bidder voor God op aarde vorm te geven. We zijn ervan overtuigd dat elke gelovige geroepen is een priester te zijn die dienst doet aan Gods hart, en dat er directe toegang is tot de Troon van God door het bloed van Jezus. Onze wens is dat jij bekrachtigd wordt in jouw roeping door de liefde van de Vader en de kennis van Jezus als onze ultieme Voorbidder. En dit alles vanuit Hebreeën 6:20 waar wij uitgenodigd worden om in te gaan ‘waar Jezus ons is voorgegaan, om voor ons hogepriester te worden voor altijd in de orde van Melchizedek.’

 

Programma

Thema: ‘Zoek Gods hart, bouw Gods huis’ — een rustplaats creëren voor Zijn aanwezigheid.

We zullen ’s avonds verschillende momenten van onderwijs hebben en onderwerpen behandelen zoals:

  • Het Bijbelse hoe, wat en waarom van 24/7 gebed
  • Gebed als ontmoeting met de Heilige God
  • Leven als Priesters, onze eeuwige identiteit
  • Tent van David: model voor hedendaags gebed en aanbidding

Tijdens de ochtenden zullen er meer praktische workshops worden gegeven. Je kunt kiezen uit 3 verschillende ‘tracks’Leren, Faciliteren of Verder studeren.

Dinsdag Woensdag Donderdag
Track 1 – Leren Meditatie op het Woord
De Bijbel heeft het vaak over ‘overpeinzen’ of mediteren op het Woord. Maar hoe kun je dat nou praktisch doen? Tijdens deze workshop krijg je praktische tools die je helpen grip te krijgen op de Bijbel!
De Bijbel bidden
Wat moet ik bidden?? De Bijbel is het beste gebedsboek dat er is! Tijdens deze workshop leer je de gebeden van de Bijbel te gebruiken in je eigen gebed.
Gericht gefocust leven!
Doelgericht leven, Christen zijn en keuzes maken. Hoe richt je je op zaken die er echt toe doen? In deze workshop krijg je tools om in te zoomen en helder te krijgen wat je wilt en hoe je dat bereikt!
Track 2 – Faciliteren Gods Tegenwoordigheid in Aanbidding
Als aanbiddingsleider wil je dat mensen een ontmoeting hebben met God. Hoe richt je je als aanbiddingsteam op Zijn tegenwoordigheid? Deze workshop is bij uitstek geschikt voor aanbiddingsleiders, zangers en muzikanten!
Profetisch zingen
De Bijbel draagt ons op om ‘geestelijke liederen te zingen die de Geest ons vol genade ingeeft’. Maar hoe doe je dat praktisch, thuis en ook in een bijeenkomst? Laat je uitdagen en inspireren en ontdek deze geweldige gave!
Gebed en aanbidding in de huiskamer
Deze workshop gaat over gebed en aanbidding vorm en plaats geven in een ‘huiskamersetting’. Hoe doe je dit, en waarom? Zeer geschikt voor kringen en kringleiders!
Track 3 – Verder studeren  Groeien in Profetie
‘Strek je uit naar geestelijke gaven, met name die van profetie’! Wat is profetie, en hoe kun je stappen zetten in het profetische in je eigen leven?
Het Koninkrijk komt!
We leven niet alleen voor deze tijd, maar voor het Koninkrijk dat komt. Hoe kunnen we ons daarop richten, en welke rol speelt gebed daarin?
Jezus ontmoeten in Hooglied
Jezus was, is en zal er altijd zijn! Tijdens deze workshop gaan we opzoek naar Jezus in het Oude Testament, en Hem ontmoeten in het boek Hooglied!

Vrijdag ochtend zullen enkele workshops worden herhaald, mocht je er één hebben gemist.

Programma

Maandag

12:00 – 13:00 Inloop en Registratie
13:00 – 15:00 Welkom en introductie
15:00 – 17:00 Gebed & Aanbidding
17:00 – 19:30 Pauze
19:30 – 21:30 Aanbidding, onderwijs & ministry-tijd

Dinsdag & Woensdag

09:00 – 09:30 Inloop
09:30 – 10:00 Aanbidding
10:00 – 12:00 Workshops
12:00 – 13:00 Pauze
13:00 – 17:00 Gebed & aanbidding
17:00 – 19:30 Pauze
19:30 – 21:30 Aanbidding, onderwijs & ministry-tijd

Donderdag

09:00 – 09:30 Inloop
09:30 – 10:00 Aanbidding
10:00 – 12:00 Workshops
12:00 – 13:00 Pauze
13:00 – 17:00 Aanbidding, onderwijs & ministry-tijd
17:00 – 19:30 Pauze
19:30 – 21:30 Gebed & aanbidding

Vrijdag

09:00 – 09:30 Inloop
09:30 – 10:00 Aanbidding
10:00 – 12:00 Workshops (herhaling)
12:00 – 13:00 Pauze
13:00 – 17:00 Onderwijs, Q&A, getuigenissen
17:00 – 19:00 Pauze
19:30 – 21:30 Gebed & aanbidding

Praktische informatie
De conferentie begint op maandag 2 oktober. Tussen 12:00-13:00 vindt de inschrijving plaats. Het programma duurt tot ongeveer 21:30 uur. Op de andere dagen start het programma om 9:30 uur.

De kosten voor het bijwonen van de gehele conferentie zijn € 40,-. Wanneer je als echtpaar komt, krijg je 50% korting, dus betaal je € 40,-. Dus kom vooral met elkaar! Ben je onder de 18, dan betaal je € 10,-. Wanneer je één (dag-)deel bij wilt wonen wat ook zeker de moeite waard is, kost dit € 10,- (dit geldt niet als je alleen ’s avonds komt).

Ook is het mogelijk om alleen de avonden bij te wonen. De avondsessies beginnen om 19:30 uur. Deze avonden zijn gratis toegankelijk..

Helaas kunnen we geen logement bieden. Deze Going Deeper-week wordt georganiseerd door European Prayer Project van Jeugd met een Opdracht Amsterdam, in samenwerking met Stadskerk | VBG.

Kom en laat je verfrissen, bemoedigen en inspireren, om verder te reiken en dieper te gaan in wat God voor ons heeft!

Het is niet meer mogelijk om nog mee te lunchen of te dineren in de kerk.
In de omgeving zijn voldoende eetgelegenheden. Voor informatie hierover ga naar de infobalie.

Meld je hieronder aan!