Lees verder

Je laten dopen

Als je wel eens in de Stadskerk | VBG bent geweest, heb je misschien gemerkt dat er regelmatig doopdiensten zijn waar volwassenen gedoopt worden. De doop is een belangrijke stap als christen.

Wat betekent de doop?

In de Bijbel wordt in 1 Petrus 3:21 over de doop gezegd: “het is een vraag aan God om een zuiver geweten”.

De doop wil niet zeggen dat je alles al weet of een perfect geloof hebt. Door de doop laat je zien dat je je leven samen met God wilt leven. Je laat je oude leven als het ware achter in het water en gaat samen met Hem een nieuw leven leiden (Rom 6:4). Je kiest voor een leven met Hem en dat mag iedereen weten. Zoals je door te trouwen publiekelijk JA zegt tegen elkaar, zo zeg je met de doop JA tegen God.

Opdragen van kinderen

In de Stadskerk | VBG worden volwassenen (vanaf 15 jaar) gedoopt en kinderen na hun geboorte opgedragen. Door hun kinderen op te dragen, laten ouders zien dat zij hun kinderen toevertrouwen aan Gods zorg. Dit wordt verder beschreven onder de bijzondere onderdelen van de zondag.

Aanmelden, of vragen over de doop?

  • alleen cijfers