Lees verder

De mensen

De leeftijd van de gemiddelde VBG’er ligt rond de 30 en dat zie je op zondag. Vooral de tweede dienst wordt door veel studenten en jonge gezinnen bezocht. Ouderen en alleenstaanden vormen een onmisbaar onderdeel van het grotere gezin dat we als kerk met elkaar vormen.

Een grote groep VBG’ers is in de afgelopen 10 jaar tot geloof gekomen. Net als veel Nederlanders hadden zij vaak al wel een kerkelijke achtergrond of opvoeding. Met (hernieuwde) passie willen zij met en voor hun God leven. Naast ruim 1300 leden (en zo’n 600 kinderen en tieners) rekenen ook veel vaste bezoekers zich tot de VBG’ers.

Onze voorgangers

In de Stadskerk hebben we twee voorgangersechtparen, te weten Theo en Harmke van den Heuvel en Arjan en Claudia Zantingh.  Theo en Arjan zijn daarin fulltime betrokken op de gemeente.

We geloven in de zegen van meervoudig voorgangerschap – in de grote groeiende gemeente die we zijn: twee voorgangers die gelijkwaardig zijn en complementair in persoonlijkheden, gaven, talenten, leiderschapsstijl, prediking en communicatie: dat vinden we heel gezond.

Theo en Harmke van den Heuvel

 

Theo heeft een achtergrond qua opleiding en werkervaring in de Communicatiewetenschappen.
Eerder gaf hij leiding aan Athletes in Action, een organisatie die evangeliseert door middel van sportacties. Vanaf 2011 is Theo in dienst van de Stadskerk | VBG, eerst als zorgpastor en vanaf 2013 als voorganger.
Theo is van jongs af aan opgegroeid met het geloof en heeft in deeltijd een Theologie-opleiding afgerond.

Harmke is als psycholoog actief, naast het samen zorgen voor hun 4 prachtige kinderen.

Arjan en Claudia Zantingh

Arjan is opgeleid als bedrijfseconoom en in die hoedanigheid werkzaam geweest bij een bierbrouwerij en een ziekenhuis. Arjan is niet opgegroeid met kerk en geloof, maar op 23-jarige leeftijd tot de overtuiging gekomen dat dé waarheid en hét leven te vinden is in Jezus Christus. Arjan heeft in deeltijd een Theologie-opleiding afgerond.

Vanaf 2006 is Arjan in dienst van de Stadskerk | VBG, waarbij hij een aantal verschillende functies heeft bekleed, zoals Pastor Volwassenen en Pastor Bestuur en Theologie. Vanaf 2017 is Arjan voorganger.

Claudia is jarenlang actief geweest als lerares exacte vakken. Momenteel werkt ze als verkoopmedewerkster in een boekhandel, wat goed te combineren is met het geven van diverse toerustingen in kerken en het samen zorgen voor hun 3 prachtige kinderen.

Raad van opzieners en pastorale oudsten

In de Stadskerk | VBG is de Raad van Opzieners (RvO) eindverantwoordelijk voor het (geestelijk) functioneren van de gemeente, waarbij de Here Jezus wordt erkend als Hoofd van de gemeente (1 Petr.5:1-5).

De RvO leidt de gemeente op hoofdlijnen, zowel op geestelijk als bestuurlijk vlak.
De 5-voudige bediening die Paulus noemt in Efeze 4 vertaalt zich naar een brede blik op de gemeente:

 • Beschermen (profeet)
 • Voeden (leraar)
 • Leiden (apostel)
 • Zorgen (herder)
 • Uitreiken (evangelist)

Om daadwerkelijk op hoofdlijnen te kunnen leiden, is er voor de herderlijke taak een pastorale oudstenraad.

Opziener of oudste ben je voor 4 jaar, wat eenmalig met 4 jaar kan worden verlengd.
Dit geldt niet voor de opzieners die ook een dienstverband met de gemeente hebben, te weten de voorgangers Arjan Zantingh en Theo van den Heuvel en de zorgpastor Roelof Alkema.

Contact opnemen kan via de mail: rvo@stadskerkvbg.nl. In elke dienst is ook een oudste vertegenwoordigd als oudste van dienst, ook na de dienst is deze aanspreekbaar. Op het mededelingenblad is te vinden wie oudste van dienst is.

Raad van Opzieners

 • Theo en Harmke van den Heuvel
 • Arjan en Claudia Zantingh
 • Roelof en Liesbeth Alkema
 • Joost en Agnes de Vries
 • Hans en Tineke Meerveld
 • Jan en Jolanda ter Maaten

Pastorale oudsten

Om de verbinding te houden tussen Raad van Opzieners en Pastorale Oudsten, maken Roelof en Liesbeth Alkema en Hans en Tineke Meerveld ook onderdeel uit van de Pastorale Oudsten.
Verder bestaan de Pastorale Oudsten uit:

 • Ko en Marjan Adema
 • Fokko en Tineke de Jong
 • Piet en Gea Rouw
 • Clarence en Daphne Drenth
 • Frans en Anneke Brouwer

LEIDERSTEAM VAN DE STADSKERK | VBG

Het leven van een grote gemeente in goede banen leiden is letterlijk een dagtaak. Het leidersteam bestaat dan ook,  naast de voorgangers,  uit de volgende betaalde krachten:

 • Roelof Alkema – Pastor Zorg
  Roelof koppelt als pastor en opziener een grote liefde voor God en Zijn Woord aan zijn liefde voor mensen. Roelof wil vooral de bedding creëren waarin de Goede Herder Jezus zijn helende werk kan doen.
 • Alice Kremer – Pastor Doelgroepen
  Als Pastor Kinderen heeft Alice jarenlang gewerkt aan een veilig klimaat voor kinderen, waarbij er altijd een sterke focus was op gezinnen en verbinding tussen generaties.
  In haar nieuwe rol als Pastor Doelgroepen zal Alice zich nog sterker richten op het intergenerationele gemeentezijn, de focus op gezin zijn en het vormen van een hechte gemeenschap. Daarnaast leidt en coacht Alice de hoofden van de verschillende doelgroepen.
 • Mark Stoorvogel – Campus- en jongerenpastor
  Mark heeft jaren gewerkt in de professionele hulpverlening aan jongeren. Nu houdt het niet meer op met hulp, maar gaat hij de jeugd voorop in een radicaal leven voor God.
  Daarnaast leidt Mark het kernteam Campus, vanuit de intentie om vanaf najaar 2018 een campus in de binnenstad van Groningen te starten.
 • Edwin van Renesse – (junior) Hoofd Diensten
  Edwin dient vanuit het verlangen dat we een aanbiddende gemeente zijn, waarbij iedere bezoeker in gedenkwaardige diensten een ontmoeting met de levende God kan hebben.
 • Dennis de Valk – Hoofd Volwassenen
  Dennis is vanaf mei 2018 in dienst en heeft het verlangen mensen tot leven te wekken door ze te begeleiden, te coachen en te motiveren.
 • Vacature – Hoofd Kinderen
 • Thomas Bos – Manager Beheer & Organisatie
  Thomas heeft in het bedrijfsleven in verschillende management en leidinggevende functies de nodige ervaring opgedaan. Het is zijn passie om vanuit inspiratie de organisatie en het beheer binnen de Stadskerk | VBG vorm te geven. Daarnaast is Thomas actief in het gebedswerk in de gemeente.
 • Elisa Veening – Hoofd Communicatie
  Communicatie in een grote gemeente is van groot belang en Elisa probeert hier een schakel in te zijn.
 • Annemieke de Jong – Jongerenwerker
  Annemieke heeft vanuit haar passie voor Jezus en voor jongeren ongelofelijk veel plezier in het organiseren van activiteiten en weekenden waarin jongeren elkaar en God beter kunnen leren kennen.

Voorganger

Theo van den Heuvel

Wij bestaan om Gods liefde te ontvangen, beantwoorden en door te geven

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Voorganger

Arjan Zantingh

Er is altijd méér om te ontdekken, er is altijd méér om uit te leven

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Pastor Zorg

Roelof Alkema

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Pastor Doelgroepen

Alice Kremer

Jezus zelf leert ons hoe waardevol kinderen zijn; voor Hem en voor de bouw van Zijn Koninkrijk, nu én in de toekomst!

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Pastor Jongeren en Diensten

Mark Stoorvogel

Wij willen in deze generatie niet alleen praten over het Koninkrijk van God, wij willen het zien!

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Juniorpastor Diensten

Edwin van Renesse

Aanbidding is wanneer de hemel de aarde raakt

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Manager Beheer & Organisatie

Thomas Bos

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.

Jongerenwerker

Annemieke de Jong

 • Mogelijk wordt je bericht eerst afgeleverd bij het secretariaat.