Lees verder

Van harte welkom!

Bij de deur staan gastheren en gastvrouwen om je welkom te heten. Ook is er elke zondag een mededelingenblad op papier, waarop informatie over de dienst, de Stadskerk | VBG en activiteiten te vinden is. Via onze website en facebookpagina proberen we je zo goed mogelijk te informeren over de diensten en activiteiten in de Stadskerk.

Kinderprogramma’s

Voor je kind(eren) van 0-12 jaar zijn er eigen programma’s. Bij de ingang hangen beeldschermen waar op staat waar je hen naartoe kunt brengen. Kijk ook op het rooster van het kinderwerk. Op sommige zondagen zijn de kinderen van groep 3 t/m 8 in de dienst.

Verloop van de dienst

Een dienst in de Stadskerk | VBG duurt zo’n anderhalf uur. Vaste onderdelen in een dienst zijn het gezamenlijke zingen van diverse liederen onder begeleiding van een band. De voorganger of een andere spreker houdt een preek. Hierin wordt de Bijbel uitgelegd en toegepast op het dagelijks leven. Op deze website vind je een overzicht van onderwerpen voor de komende zondagen. Aan het einde van de preek wordt soms de mogelijkheid gegeven om keuzes te maken of voor je te laten bidden. Aan het eind van de dienst spreekt de voorganger een zegen uit over de aanwezigen. De toegang van elke dienst is gratis. Wel is er altijd een collecte. De collecte is vooral bedoeld voor leden en vaste gasten, maar ook als bezoeker kun je hierdoor je dankbaarheid aan God laten zien door iets bij te dragen.

NAPRATEN ONDER DE KOFFIE

Blijf vooral nog even hangen voor een (gratis) kopje koffie of thee en kijk nog even bij de boeken- en muziekwinkel. Bij de infobalie in de hal kun je vragen stellen. Daar liggen ook flyers en folders om mee te nemen! 

Bijzondere onderdelen

Dopen

Iedere eerste zondag van de maand hebben we een doopdienst in de Stadskerk. We dopen mensen, omdat Jezus dat van ons vraagt. Jezus is zelf ook gedoopt als volwassene en is ons dus ook hierin voorgegaan. De doop laat zien dat we ons oude leven begraven – in het watergraf. En zoals Jezus uit de dood is opgestaan, zo komt de dopeling weer overeind uit het water om voor eeuwig te leven, heel dichtbij Jezus.

Avondmaal

Een keer in de twee maanden vieren we avondmaal in de Stadskerk | VBG. We herdenken dan dat Jezus voor ons gestorven is, zodat wij vrij kunnen zijn. Hij stierf zodat we niet meer gebukt hoeven te gaan onder zonden. Hij heeft onze schuld op zich genomen. Geloof je dat Jezus ook voor jou gestorven is en wil je Hem volgen? Dan ben je van harte welkom om met ons het avondmaal mee te vieren.

Opdragen

In de Stadskerk | VBG worden veel baby’s geboren. Regelmatig worden er baby’s opgedragen aan God. De ouders laten hiermee zien dat zij hun kind van God hebben gekregen en dat ze het ook samen met Hem op willen voeden. Gods zegen wordt gevraagd over het kind, de opvoeding en het huwelijk.

Uitzegenen

Sommige VBG-ers worden zendeling; ze gaan dan full-time werken aan de verspreiding van Gods Woord. Dat kan in Afrika zijn, maar ook in Nederland. De Stadskerk | VBG ondersteunt deze zendelingen van harte. Iedere zendeling die weggaat krijgt daarom in de dienst Gods zegen mee.